Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ακαζάντιστοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία