Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αδιατάρακτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία