Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

αδιατάρακτοι

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία