βλ. en:User:Saltmarsh

Hello! There was un unwritten convention to use # with multiple definitions and * in entries that have just one definition. So there is no need to change * to #, although it is not forbidden :). Some day we'll have a final decision on that. --Flyax 05:21, 3 Ιουλίου 2010 (UTC)

I did wonder why a bot hadn't been used. I am always reluctant to make any but the simplest changes because it would take me forever to search through Help in Greek. Saltmarsh 05:36, 3 Ιουλίου 2010 (UTC)
I know, Help needs much improvement, but there are so many things to do here and not so many editors. --Flyax 06:58, 3 Ιουλίου 2010 (UTC)
Yes - you're doing a heroic job ... Saltmarsh 10:57, 3 Ιουλίου 2010 (UTC)

λάστιχοΕπεξεργασία

I think you are right. I have changed the entry. Thanks! -- ArielGlenn 07:13, 19 Σεπτεμβρίου 2010 (UTC)

Stay at homeΕπεξεργασία

Αγαπητέ Saltmarsh, two Greek words, to put in practice: Μένω σπίτι. Especially at your area. Be safe. --FocalPoint (συζήτηση) 15:09, 28 Μαρτίου 2020 (UTC)