Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:γρ/οδηγίες. [επεξεργασία]


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:άλλημορφή

{{γρ|<λήμμα-σύνδεσμος>|<κωδικός περιγραφής της σχέσης>|<κωδικός iso γλώσσας>|εμφ=<άλλη εμφάνιση>}}


Πρότυπο για την περιγραφή εναλλακτικής γραφής ή μορφής. Χρησιμοποιείται κυρίως στους ορισμούς για να υποδείξει είτε άλλη γραφή είτε άλλη ορθογραφία του λήμματος και να παραπέμψει, με αυτόν τον τρόπο στο κύριο λήμμα.

Για τους επισκέπτες μας, και λατινογράφμματο {{alter}} (Το 'alt' δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί: είναι ήδη κωδικός μιας αλταϊκής γλώσσας)

Το Πρότυπο καλεί το Module:άλλημορφή.

Παραδείγματα χρήσης

Γράφοντας μόνο: {{γρ|τραπεζομάντιλο}}, παίρνουμε το:

 • άλλη γραφή του τραπεζομάντιλο
  δεν γράψαμε τίποτα στη θέση#2, άρα παίρνουμε αυτομάτως το άλλη γραφή του
  χωρίς κωδικό γλώσσας, εννοούνται αυτομάτως τα νέα ελληνικά (el)


Γράφοντας: {{γρ|ελαιόδενδρο|μορφή}}, παίρνουμε το:

Προσθέτουμε και εμφάνιση: {{γρ|ελαιόδενδρο|πολυ|εμφ=ελαιόδενδρο(ν)}}, παίρνουμε το:


Με κωδικό γλώσσας: {{γρ|ποιέω|ασυν|grc}} έχουμε σύνδεσμο στον Τομέα αρχαίων ελληνικών

και με άλλη εμφάνιση {{γρ|ποιέω|ασυν|grc|εμφ=ποι-έω}}


Γράφοντας: {{γρ|colour||en}}, παίρνουμε το:

Παράμετροι

Αν δεν χρησιμοποιηθεί στη θέση#2 κάποια επιλογή ονομαστικής παραμέτρου θεωρείται σαν προεπιλογή το "άλλη γραφή"

Αριθμητικές παράμετροι

 1. |1= (υποχρεωτική)   στη θέση#, το λήμμα-σύνδεσμος
 2. |2= στη θέση#2 επιλέγουμε έναν κωδικό περιγραφής της σχέσης:
  • αν δεν γράψουμε τίποτα: δίνει το "άλλη γραφή του"
  • απλοπ: δίνει το "απλοποιημένη γραφή του"
  • μη απλοπ: δίνει το "μη απλοποιημένη γραφή του"
  • ασυν: δίνει το "ασυναίρετη μορφή του" (όπως για τα αρχαία ελληνικά)
  • ετυμ: δίνει το "ετυμολογική γραφή του" + ένταξη σε σχετική Κατηγορία
  • μονο: δίνει το "μονοτονική γραφή του "
  • μορφή: δίνει το "άλλη μορφή του "
  • πολυ ή πολ: δίνει το "πολυτονική γραφή του "
  • παρωχ: δίνει το "παρωχημένη γραφή του " + ένταξη σε σχετική Κατηγορία
  • σνρ: δίνει το "συνηρημένη μορφή του " (παλαιότερη σύντμηση: συν)
  • συνων: δίνει το "συνώνυμο του "
  • ελεύθερο κείμενο της επιλογής μας (παράδειγμα: 'λιοκαμένος)
 3. |3=   (προαιρετική) στη θέση#3: ο κωδικός iso γλώσσας για σύνδεσμο ακριβείας στον Τομέα γλώσσας στον οποίο ανήκει η παραπομπή
  εναλλακτικά και ως ονομαστική παράμετρος |γλ= ή |lang=

Ονομαστικές παράμετροι

 • |εμφ=   ή |alt=   (προαιρετική) για διαφορετική εμφάνιση του συνδέσμου

Προβλήματα

.