Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ΑΡΥΣ < : Ασύμμετρου ΡΥθμού Σύνδεση < αγγλική ADSL

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

Α.ΡΥ.Σ. θηλυκό άκλιτο ακρωνύμιο

  • ευρυζωνική τεχνολογία που χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα καλώδια χαλκού των τηλεφωνικών συνδέσεων για να επιτύχει μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων (αλλά και την ταυτόχρονη μετάδοση φωνής)