ενικός         πληθυντικός  
uninstaller uninstallers

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

uninstaller

Συνώνυμα

επεξεργασία

Αντώνυμα

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία

Υπερώνυμα

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία