Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

stranger (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

stranger (en)