ενικός         πληθυντικός  
renvoi renvois

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

renvoi (fr) αρσενικό

  1. απόλυση
    le directeur a décidé le renvoi immédiat de l'employé responsable
    ο διευθυντής αποφάσισε την άμεση απόλυση του υπεύθυνου εργαζόμενου
  2. η παραπομπή

Συγγενικά

επεξεργασία