Ετυμολογία

επεξεργασία
reciprocation < reciprocate + -ion

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

reciprocation (en) (μη μετρήσιμο)