ενικός         πληθυντικός  
origin origins

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

origin (en) (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο)

  • η προέλευση, η αρχή
    Do you know the origin?
    Γνωρίζεις την προέλευση;
    The origin of this wine is Spain.
    Η προέλευση αυτού του κρασιού είναι από την Ισπανία.