Ετυμολογία

επεξεργασία
mittuchu < (κληρονομημένο) μέση άνω γερμανική mit(te)woche < παλαιά άνω γερμανική mittawehha, (μεταφραστικό δάνειο) εκκλησιαστική λατινική media hebdomas (μέση της εβδομάδας)

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

mittuchu θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία
  • “mittuchu” στο Patuzzi, Umberto, επιμ., (2013) Ünsarne Börtar, Luserna, Italy: Comitato unitario delle linguistiche storiche germaniche in Italia / Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien