ενικός         πληθυντικός  
mercenary mercenaries

  Ετυμολογία

επεξεργασία
mercenary < λατινική mercenarius < merces

  Επίθετο

επεξεργασία

mercenary (en)

Συνώνυμα

επεξεργασία

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

mercenary (en)