Ετυμολογία

επεξεργασία
maîtresses couturières: → δείτε τις λέξεις maîtresses, maîtresse, couturières και couturière

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

maîtresses couturières (fr) θηλυκό στον πληθυντικό

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

maîtresses couturières (fr) θηλυκό