Ετυμολογία

επεξεργασία
maîtresse < maîtr(e) + -esse

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

maîtresse (fr) θηλυκό

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία