Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

 

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
inutile inutiles

inutile (fr) αρσενικό ή θηλυκό



Ιταλικά (it)Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
inutile inutili

inutile (it) αρσενικό ή θηλυκό