Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

interior (en)

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
interior interiors

interior (en)