Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

fragment (en)

  1. θραύσμα, κομμάτι από αντικείμενο που έσπασε
  2. απόσπασμα από κείμενο της αρχαιότητας που δεν διασώθηκε ολόκληρο, σπάραγμα
  3. (πληροφορική) τμήμα κώδικαΠολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

fragment 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

fragment (pl) αρσενικό

  1. το απόσπασμα, το μέρος που προέρχεται από κάποιο σύνολο