ενικός         πληθυντικός  
foreigner foreigners

  Ετυμολογία

επεξεργασία
foreigner < foreign + -er

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

foreigner (en)