Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

feint < λατινικά: fictus προσποιητός, ψευδής, αναληθής

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

feint (en)