Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

feint < λατινικά: fictus προσποιητός, ψευδής, αναληθής

  Ουσιαστικό επεξεργασία

feint (en)