Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

department (en)

  • το τμήμα
    ※  The project is completed and the implemented intranet interconnects more than 200 departments of the Ministry throughout Greece. [1]
    «Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και το υλοποιημένο ενδοδίκτυο διασυνδέει πάνω από 200 τμήματα του Υπουργείου σε όλη την Ελλάδα.» [2]

  ΑναφορέςΕπεξεργασία