Ετυμολογία

επεξεργασία
de- < πρόθεση de

  Πρόθημα

επεξεργασία

de- (la)

Εκφράσεις

επεξεργασία
de-
  • «de manibus effugio» εκ των χειρών εκφεύγω
  • «de meo exemplo» κατά τη γνώμη μου
  • «die de», ενίοτε, μερικές φορές (επί χρόνου)
  • «de marmore» εκ μαρμάρου, (επί ύλης}
  • «de vulnere» εκ τραύματος