ενικός         πληθυντικός  
détérioration détériorations

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

détérioration (fr) θηλυκό

Συγγενικά

επεξεργασία