Τσεχικά (cs) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

dáma (cs) θηλυκό

  1. η κυρία (ευγενής χαρακτηρισμός για γυναίκα)
  2. η ντάμαΦεροϊκά (fo) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

dáma (fo)