Ουσιαστικό

επεξεργασία

crossover (en)

  1. η μετάβαση
  2. (βιολογία) ο επιχιασμός
  3. μουσικό ή άλλο έργο τέχνης που συνδυάζει διαφορετικά είδη - συνήθως ευρείας αποδοχής
  4. για αποτέλεσμα τεχνολογικού ή πολυεπιστημονικού συνδυασμού ή για κάτι που έχει ποικίλες εφαρμογές