ενικός         πληθυντικός  
costituzione costituzioni

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

costituzione (it) θηλυκό

  1. (νομικός όρος) το σύνταγμα
  2. η σύσταση
  3. η σύνθεση