παραθετικά
θετικός copiously
συγκριτικός more copiously
υπερθετικός most copiously

  Ετυμολογία

επεξεργασία

copiously < copious + -ly

  Επίρρημα

επεξεργασία

copiously (en)