ενικός         πληθυντικός  
collective noun collective nouns

  Ετυμολογία

επεξεργασία
collective noun < → δείτε τις λέξεις collective και noun

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

collective noun (en)

Δείτε επίσης

επεξεργασία