ενικός         πληθυντικός  
clientélisme clientélismes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

clientélisme (fr) αρσενικό

Συγγενικά

επεξεργασία