Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

clan (en)

  1. γένος, μια ομάδα ανθρώπων, μικρότερη του έθνους, που έχουν ή πιστεύουν ότι έχουν μεταξύ τους συγγένεια και κοινή καταγωγή από έναν (ή μία) αρχικό γεννήτορα
  2. ένωση οικογενειών στη Σκοτία που έχει έναν κοινό κληρονομικό αρχηγό (πατριά)Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

clan (fr)