Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

cannot < can + not

  Ρήμα επεξεργασία

cannot (en)