παραθετικά
θετικός artistic
συγκριτικός more artistic
υπερθετικός most artistic

  Επίθετο

επεξεργασία

artistic (en)

  • καλλιτεχνικός
    This circle of young creators represented the contemporary artistic trends.
    Αυτός ο κύκλος των νέων δημιουργών εκπροσωπούσε τις σύγχρονες καλλιτεχνικές τάσεις.  Επίθετο

επεξεργασία

artistic (ro)