ενικός         πληθυντικός  
air steward air stewards

  Ετυμολογία

επεξεργασία
air steward < → δείτε τις λέξεις air και steward

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

air steward (en) αρσενικό (θηλυκό air stewardess)

Συνώνυμα

επεξεργασία