Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

accounting (en) (μη μετρήσιμο)

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

accounting (en)

  Πηγές επεξεργασία