Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

Zalongo < (μεταγραφή) νέα ελληνική Ζάλογγο < σλαβικά za (=πίσω) + σλαβικά lǫgъ (=άλσος, δάσος)

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Zalongo (en)Ιταλικά (it) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

Zalongo < (μεταγραφή) νέα ελληνική Ζάλογγο < σλαβικά za (=πίσω) + σλαβικά lǫgъ (=άλσος, δάσος)

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Zalongo (it)Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

Zalongo < (μεταγραφή) νέα ελληνική Ζάλογγο < σλαβικά za (=πίσω) + σλαβικά lǫgъ (=άλσος, δάσος)

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Zalongo (en)Σουηδικά (sv) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

Zalongo < (μεταγραφή) νέα ελληνική Ζάλογγο < σλαβικά za (=πίσω) + σλαβικά lǫgъ (=άλσος, δάσος)

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Zalongo (sv)