ενικός         πληθυντικός  
Portuguese Portuguese

  Επίθετο

επεξεργασία

Portuguese (en)

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

Portuguese (en)

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Portuguese (en)

  1. (γλώσσα) πορτογαλικά