Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

MEVN < MongoDB (database), Express.js (application controller layer), Vue.js (web application presentation), Node.js (web server)

  Συντομομορφή επεξεργασία

MEVN (en) αρκτικόλεξο

Υπερώνυμα επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

(βασίζονται σε JavaScript)