Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

FOB < Free On Board

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

FOB ουδέτερο άκλιτο ακρωνύμιο

  • (οικονομία, εμπόριο) αναφέρεται στην αξία του εμπορεύματος όταν αυτό παραδίδεται στο εργοστάσιο παραγωγής ή σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο μεταφοράς (π.χ. στο λιμάνι ή στη μεταφορική εταιρεία που θα το μεταφέρει στον αγοραστή) αλλά επειδή αποτελεί και νομικό όρο συχνά διαφοροποιείται από χώρα σε χώραΓαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ΔΦΑ : /ɛ.fo.be/

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

FOB (fr) και F.O.B. ακρωνύμιο

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία