Δείτε επίσης: τοπικό δίκτυο, πρωτόκολλο, διανομέας, πλήμνη, συγκεντρωτής, επαναλήπτης, local area network, protocol, router, hub

Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ΔΦΑ : /ˈiːθənɛt/

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

  • (δίκτυο υπολογιστών) σύστημα διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων προς σχηματισμό τοπικού δικτύου, με πρωτόκολλα ελέγχου μετάδοσης πληροφορίας, προς αποφυγήν ταυτόχρονης μετάδοσης δυο ή (πολλαπλών) περισσότερων συστημάτων

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία