Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Chinese (en)

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Chinese (en)

  1. τα κινέζικα, η κινεζική γλώσσα
  2. το κινέζικο (φαγητό)

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

Chinese (en)Γερμανικά (de) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Chinese 

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Chinese (de)