Λατινικά (la) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία