Ετυμολογία

επεξεργασία
AIREP < Air Report

  Συντομομορφή

επεξεργασία

AIREP (en) ακρωνύμιο