Ετυμολογία

επεξεργασία
AEP < Aerodrome Emergency Plan

  Συντομομορφή

επεξεργασία

AEP (en) ακρωνύμιο

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. ΟΜΕΟΔΕΚ (2015). Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ). Αθήνα: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 
  2. Aerodrome Emergency Plan, ICAO