Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ῥίπτω < από το θέμα ῥιπ < ϝριπ ή *rep- • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Ρήμα επεξεργασία

ῥίπτω

Συγγενικά επεξεργασία

θέματα με ῥιπ-, ῥιψ-, ... (Χρειάζεται επεξεργασία)

Σύνθετα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία