Δείτε επίσης: έμνοστος

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἔμνοστος < εὔνοστος με τροπή ... λείπει η ετυμολογία

  Επίθετο επεξεργασία

ἔμνοστος

 • μορφή του εὔνοστος: νόστιμος, ηδύς
  ※  13ος αιώνας Διγενής Ακρίτης, ανωνύμου, Codex Escorialiensis (16ος αιώνας ή β' μισό του 15ου)
  Καὶ ἐγὼ αὐτὴν παραχωρῶ(ν) ἵνα καβαλλικεύσῃ, καὶ ἂν ἔνι ἡ γεῦσις ἔμνοστος, πάλιν νὰ δευτερώσῃ
  ※  13ος-15ος αιώνας Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης, ανωνύμου, στίχ. 3533 [1] Δημώδης Γραμματεία στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
  Ὁρμᾶ νὰ ὑπάγῃ πρὸς αὐτήν, λιγοθυμεῖ καὶ πίπτει.
  Δράσσω, κρατῶ τὸν Λίβιστρον, φέρνει τὰ λογικά του,
  θωρεῖ τον ἡ ἐρωτική, ἡ ἔμνοστη φουδούλα,
  ἀναισθητεῖ, λιγοθυμεῖ, πάλιν ἀνεσηκώθην
  ※  παραδοσιακό, 15ου αιώνα, χφ Βιέννης - Émile Legrand (1873(, Recueil de chansons populaires Grecques, Chansons grecques du XVe siècle (manuscript de Vienne), σελ. 10 @books.google
  Βλάβην ἀπ ἐμὲν οὐκ ἔχεις, ἔμνοστη, πανώρῃα κόρη, εἰ μὴ μόνον τὴν ἀγάπην, τὴν ἔχω ἐγὼ διὰτ ἐσένα

Άλλες μορφές επεξεργασία

Κλιτικοί τύποι επεξεργασία

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

στο θέμα ἐμνοστ- & είτε εὐνοστ-

→ και δείτε τη λέξη εὔνοστος

  Πηγές επεξεργασία

 • ἔμνοστος Επιτομή του Λεξικού Κριαρά της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, [μονοτονικό σύστημα]. 
 • Δημήτριος Ι. Μαυροφρύδης, Εκλογή μνημείων της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης, τόμος Α, Αθήνα, 1866. σελ. 474 [2]