Δείτε επίσης: αντεπεξέρχομαι

Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἀντεπεξέρχομαι < ἀντί + ἐπί + ἐξ + ἔρχομαι

  Ρήμα Επεξεργασία

ἀντεπεξέρχομαι