Δείτε επίσης: αντεπεξέρχομαι

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ἀντεπεξέρχομαι < ἀντί + ἐπί + ἐξ + ἔρχομαι

ἀντεπεξέρχομαι