Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀκαματεύω < ἀκαμάτ(ης) + -εύω

  Ρήμα επεξεργασία

ἀκαματεύω

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία