Ετυμολογία

επεξεργασία
ἀκαματεύω < ἀκαμάτ(ης) + -εύω

ἀκαματεύω

Συγγενικά

επεξεργασία