Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀγαθολογῶ < *ἀγαθολόγος < αρχαία ελληνική ἀγαθός ἀγαθο- + -λόγ(ος) > -έω [1]

  Ρήμα επεξεργασία

ἀγαθολογῶ

Ρηματικοί τύποι επεξεργασία

Συνώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. Πάπυρος–Λαρούς–Μπριτάννικα: Λεξικό της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας - μεσαιωνικής - νέας, ερμηνευτικό - ετυμολογικό. Αθήνα: Πάπυρος, 1981‑1994, έκδοση: 2013.

  Πηγές επεξεργασία