Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Επιφώνημα επεξεργασία

όπλα

→ δείτε τη λέξη όπαλα

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

όπλα ουδέτερο