Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ωαγωγική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία